`
Lie & stats: tools of fake … / Ложь и статистика: механизмы обмана … ^

>

Lie
&
stats:
tools of fake …

/

Ложь,
наглая ложь
и
статистика:
механизмы обмана

>

[
http://www.pravmir.ru/5-zabluzhdenij-s-pomoshhyu-kotoryx-statistika-obmanyvaet-nas-kazhdyj-den/
].

 

{tags:
lie, stats, Ложь, наглая ложь,статистика,механизмы обмана,tools of fake,fake,how to,
}.

 

^

Advertisements